Menu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Odoberať novinky
Generic win

SLSP

Akcia

SLSP

VYCHUTNAJ SI FILMOVÚ AKCIU SO ZĽAVOU V SPOLUPRÁCI SO SLOVENSKOU SPORITEĽŇOU!

 

     Úvodné ustanovenia

 1. Akciu uskutočňuje spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 601/B, IČO: 00151653, (ďalej len „SLSP“).
 2. Akcia prebieha v období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2025.
 3. Akciu realizuje SLSP v spolupráci so spoločnosťou CINEMAX, a. s., so sídlom Ševčenkova 19, Bratislava 851 01, IČO: 36 612 367, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa vložka: 3904/B  (ďalej len „CINEMAX, a. s.“) vo všetkých svojich prevádzkach na území Slovenskej republiky a v spolupráci so spoločnosťou CINEMAX Bratislava, s. r. o., so sídlom Ševčenkova 19, Bratislava 851 01, IČO: 47 661 887, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č.: 96678/B (ďalej len „CINEMAX BORY BRATISLAVA“) v prevádzke CINEMAX BORY BRATISLAVA (alebo ďalej spolu spoločnosti CINEMAX, a. s., a CINEMAX BORY BRATISLAVA, s. r. o., ako „CINEMAX“).​​​​​​

   

     Podmienky akcie:

 1. CINEMAX sa zaväzuje poskytnúť klientom SLSP zľavu z ceny vstupeniek vo svojej sieti kín, a to maximálne na dve dospelé vstupenky zaplatené platobnou kartou vydanou SLSP (ďalej len platobná karta) na pokladni sieti kín CINEMAX vo výške 10 % z ceny vstupenky na jedno predstavenie.
 2. Platobnou kartou sa rozumie debetná alebo kreditná  platobná karta vydaná SLSP, ktorá v čase vykonania úhrady je platná a je použitá jej  držiteľom.
 3. Zľava platí:
  • na kúpu max. 2 vstupeniek na jedno predstavenie
  • zľavu je možné uplatniť len na pokladni kín CINEMAX a nedá sa uplatniť na elektronický nákup vstupeniek
  • zľava platí len na základné vstupné , mimo špeciálnych projekcií či technológií, určených CINEMAXOM
  • zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami
  • zľava sa nevzťahuje na kúpu 3D / IMAX 3D okuliarov
  • CINEMAX si vyhradzuje právo na zmeny cien vstupného,  či pravidiel pre udelenie zliav.
 4. Jednu platobnú kartu je možné pri kúpe vstupeniek na jedno predstavenie využiť len jedenkrát.
 5. Zľavu zo vstupného si môže člen uplatniť v celej sieti CINEMAX v Slovenskej republike, a to:
  CINEMAX BORY BRATISLAVA
  CINEMAX BANSKÁ BYSTRICA
  CINEMAX DUNAJSKÁ STREDA
  CINEMAX KOŠICE
  CINEMAX NITRA
  CINEMAX POPRAD
  CINEMAX PREŠOV MAX
  CINEMAX PREŠOV NOVUM
  CINEMAX SKALICA
  CINEMAX TRENČÍN
  CINEMAX MAX TRNAVA
  CINEMAX ARÉNA TRNAVA
  CINEMAX ŽILINA
  CINEMAX MARTIN

VYCHUTNAJ SI FILMOVÚ AKCIU SO ZĽAVOU V SPOLUPRÁCI SO SLOVENSKOU SPORITEĽŇOU!

 

     Úvodné ustanovenia

 1. Akciu uskutočňuje spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 601/B, IČO: 00151653, (ďalej len „SLSP“).
 2. Akcia prebieha v období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2025.
 3. Akciu realizuje SLSP v spolupráci so spoločnosťou CINEMAX, a. s., so sídlom Ševčenkova 19, Bratislava 851 01, IČO: 36 612 367, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa vložka: 3904/B  (ďalej len „CINEMAX, a. s.“) vo všetkých svojich prevádzkach na území Slovenskej republiky a v spolupráci so spoločnosťou CINEMAX Bratislava, s. r. o., so sídlom Ševčenkova 19, Bratislava 851 01, IČO: 47 661 887, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č.: 96678/B (ďalej len „CINEMAX BORY BRATISLAVA“) v prevádzke CINEMAX BORY BRATISLAVA (alebo ďalej spolu spoločnosti CINEMAX, a. s., a CINEMAX BORY BRATISLAVA, s. r. o., ako „CINEMAX“).​​​​​​

   

     Podmienky akcie:

 1. CINEMAX sa zaväzuje poskytnúť klientom SLSP zľavu z ceny vstupeniek vo svojej sieti kín, a to maximálne na dve dospelé vstupenky zaplatené platobnou kartou vydanou SLSP (ďalej len platobná karta) na pokladni sieti kín CINEMAX vo výške 10 % z ceny vstupenky na jedno predstavenie.
 2. Platobnou kartou sa rozumie debetná alebo kreditná  platobná karta vydaná SLSP, ktorá v čase vykonania úhrady je platná a je použitá jej  držiteľom.
 3. Zľava platí:
  • na kúpu max. 2 vstupeniek na jedno predstavenie
  • zľavu je možné uplatniť len na pokladni kín CINEMAX a nedá sa uplatniť na elektronický nákup vstupeniek
  • zľava platí len na základné vstupné , mimo špeciálnych projekcií či technológií, určených CINEMAXOM
  • zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami
  • zľava sa nevzťahuje na kúpu 3D / IMAX 3D okuliarov
  • CINEMAX si vyhradzuje právo na zmeny cien vstupného,  či pravidiel pre udelenie zliav.
 4. Jednu platobnú kartu je možné pri kúpe vstupeniek na jedno predstavenie využiť len jedenkrát.
 5. Zľavu zo vstupného si môže člen uplatniť v celej sieti CINEMAX v Slovenskej republike, a to:
  CINEMAX BORY BRATISLAVA
  CINEMAX BANSKÁ BYSTRICA
  CINEMAX DUNAJSKÁ STREDA
  CINEMAX KOŠICE
  CINEMAX NITRA
  CINEMAX POPRAD
  CINEMAX PREŠOV MAX
  CINEMAX PREŠOV NOVUM
  CINEMAX SKALICA
  CINEMAX TRENČÍN
  CINEMAX MAX TRNAVA
  CINEMAX ARÉNA TRNAVA
  CINEMAX ŽILINA
  CINEMAX MARTIN

Pre zobrazenie vysielacích časov