Menu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Odoberať novinky
Generic win

Hľadáme posily do našich kín v PREŠOVE

V našich prešovských kinách hľadáme brigádnikov na pozície predajca a uvádzač, pri ktorých si vyskúšaš všetko, čo je pre chod kina potrebné.

Tešiť sa môžeš na prácu v skvelom prostredí v jednom z našich 2 kín - v zabehnutom CINEMAX PREŠOV MAX alebo v našom najnovšom slovenskom kine, CINEMAX PREŠOV NOVUM.

Ak si študent strednej alebo vysokej školy, máš viac ako 18 rokov a chceš byť súčasťou nášho kina, pošli svoj životopis na mail kinopo@cine-max.sk.

Čaká na teba skvelý kolektív, odmena 3,58 € / hod., flexibilný pracovný čas a ďalšie benefity.

TEŠÍME SA NA TEBA!

Brigádnik pre kino CINEMAX TRENČÍN

V kine CINEMAX TREČÍN hľadáme brigádnika na kumlovanú pozíciu – vyskúšaš všetko čo je pre chod kina potrebné.

Ak si študent strednej alebo vysokej školy, máš viac ako 18 rokov a chceš byť súčasťou kina pošli svoj životopis na mail kinotn@cine-max.sk

Čaká na teba skvelý kolektív, odmena 3,4 € / hod., flexibilný pracovný čas a ďalšie benefity

Ak chcete byť súčasťou MAXIMÁLNEHO FILMOVÉHO ZÁŽITKU, kontaktujte prosím vaše kino CINEMAX mailom.

Radi Vám poskytneme viacero informácií.

V Súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou CINEMAX, a. s., Ševčenkova 19, Bratislava 851 01, IČO: 36 612 367 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účel tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia

a) o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva spoločnosť CINEMAX, a. s., Ševčenkova 19, Bratislava 851 01, IČO: 36 612 367v postavení prevádzkovateľa,

b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov

c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov: ktorými sú: subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, Continental film, s.r.o., spoločnosť zabezpečujúca výberové konanie,

d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,

e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu

f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní

g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy oznamenia@cine-max.sk