Menu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Odoberať novinky
Generic win

Často kladené otázky

Jednotný systém označovania

1. Pri filmoch pribudli nové skratky. Prečo sa zobrazujú?

Ide o jednotný systém označovania JSO, ktorý sa aplikuje na audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy televíznej programovej služby a programy audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie – teda aj na filmy uvádzané v kinách. 
Účelom JSO je predovšetkým poskytnúť (rodičom) komplexné informácie o vekovej (ne)vhodnosti filmov a špecifikovať ich potenciálne škodlivé obsahy.

2. Čo jednotlivé skratky znamenajú?

Násilie – N
Diskriminácia – D
Strach – S 
Závislosť – Z
Sex – X 
Vulgarizmy – V 
Nahota – H 
 

Vekové ohraničenie

1. Môže odo mňa zamestnanec kina pýtať občiansky preukaz, ak sa chystám na film s vekovým obmedzením?

Personál kina je oprávnený požadovať preukázanie veku zákazníka vo vzťahu k vekovým obmedzeniam prístupnosti na jednotlivé predstavenia. Pracovník kina je oprávnený zamedziť vstupu osôb, ktoré nesplňujú určenú vekovú hranicu pre prístupnosť jednotlivých filmov. U filmov s nevhodnosťou a neprístupnosťou do 18 rokov nie je návšteva mladších osôb možná ani so súhlasom zákonného zástupcu, alebo v sprievode dospelej osoby. Prístupnosť filmov od 15 rokov je odporúčaná a konečné rozhodnutie o tom, či sa na konkrétnom audiovizuálnom predstavení zúčastnia osoby mladšie ako 15 rokov je na rozhodnutí ich zákonných zástupcov. V prípade rušenia priebehu predstavenia a ostatných divákov v kinosále bude zákonný zástupca, prípadne iná plnoletá osoba sprevádzajúca dieťa, spoločne s dieťaťom požiadaná opustiť kinosálu. Zákazník v takom prípade nemá nárok na kompenzáciu.

Pokiaľ zákazník pri vstupe do plateného priestoru kina na požiadanie nepredloží preukaz potvrdzujúci splnenie vekového limitu, bude vstupenka považovaná za neplatnú a zákazníkovi nebude povolený vstup do priestorov; zákazník v takom prípade nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu.

 

Predaj vstupeniek

1. Ako si môžem kúpiť vstupenky na vybrané predstavenie?

Vstupenku je možné si zakúpiť priamo na prevádzke v sieti kín CINEMAX alebo prostredníctvom online nákupu cez internet. Pri nákupe vstupenky online je potrebné si vybrať prevádzku (mesto), ktoré plánujete navštíviť. Program k jednotlivým predstaveniam je dostupný na našej webovej stránke : www.cine-max.sk

 

2. Aké spôsoby platby akceptujete?

Priamo v kinách môžete platiť platobnou/debetnou kartou, alebo v hotovosti .

 

3. Je bezpečné používať moju kreditnú kartu alebo debetnú kartu pri kúpe lístkov online?

Áno, platba kreditnou/debetnou kartou je bezpečná. Vašu platbu totiž spracúva systém prostredníctvom zabezpečenej stránky Tatra Banky. Údaje zákazníkov spoločnosti CINEMAX, a. s. a CINEMAX Bratislava, s.r.o., slúžia výhradne len na účely spracovania obchodnej transakcie.

 

4. Čo mám robiť, ak sa mi pri kúpe vstupenky online objaví chybové hlásenie?

Chybové hlásenia sa pri kúpe vstupenky online objavujú len zriedka. Ak sa Vám niečo také stane, je pravdepodobné, že vypršal čas potrebný na zrealizovanie platby. Pokiaľ Vám nebola príslušná čiastka za kúpu lístkov stiahnutá z účtu, vykonajte transakciu opakovane.

 

5. Kúpil som si vstupenky cez internet, peniaze mi stiahli z účtu, ale vstupenky mi neprišli.

V prípade ťažkostí sa obráťte priamo na kino, do ktorého ste si kupovali vstupenky. E-mailové kontakty pre jednotlivé prevádzky nájdete tu, prosím, nezabudnite zvoliť prevádzku (mesto), ktoré plánujete navštíviť.

 

6. Čo mám robiť, ak som si omylom kúpil vstupenky do iného kina? Vymenia mi ich?

V prípade takéhoto problému sa obráťte priamo na kino, do ktorého ste si kupovali vstupenky. Vstupenky Vám budú presunuté do Vami zvoleného kina. E-mailové kontakty pre jednotlivé prevádzky nájdete tu, prosím, nezabudnite zvoliť prevádzku (mesto), ktoré plánujete navštíviť.

 

7. JE MOŽNÉ, VYMENIŤ ALEBO VRÁTIŤ ZAKÚPENÚ VSTUPENKU?

Vstupenky nie je možné vrátiť ani stornovať. Vstupenky Vám vieme presunúť maximálne 2x na iné Vami zvolené premietanie (čas) avšak len, ak tak uskutočníte do 30 min. pred začiatkom daného predstavenia. V prípade, že túto lehotu nedodržíte, možnosť výmeny vstupenky zaniká. Je potrebné, aby ste sa skontaktovali s pracovníkmi konkrétneho kina e-mailom a dohodli sa na ďalšom postupe. E-mailové kontakty pre jednotlivé prevádzky nájdete tu, prosím nezabudnite zvoliť prevádzku (mesto), ktoré plánujete navštíviť.

 

8. Je u Vás možná rezervácia vstupeniek?

Keďže poskytujeme rýchly a jednoduchý spôsob nákupu vstupeniek, rezervácia vstupeniek nie je možná.

 

9. Je možné ísť so vstupenkou na ten istý film v iný čas alebo iný deň?

Nie. Ak ste si kúpili vstupenku na konkrétne predstavenie a nemôžete sa ho zúčastniť, je potrebné vstupenku na pokladni kina vrátiť a vymeniť ju za vstupenku na predstavenie s iným časom a dátumom najneskôr 60 minút pre začiatkom pôvodného predstavenia.

 

10. Mám voucher do kina, ako si ho viem uplatniť?

Fyzické CINEMAX vouchery je možné vymeniť za vstupenky len osobne, priamo na prevádzke kina. Ak ste si zakúpili ONLINE VOUCHER, ten je možné uplatniť aj online pri výbere miest na predstavenie, a to tak, že do prázdneho poľa zadáte číslo zakúpeného online voucheru.  

 

11. Aká je cena za 3D okuliare ?

Vo všetkých multikinách sieti CINEMAX a pri všetkých 3D predstaveniach je nutné použiť 3D okuliare. Ak divák ešte nevlastní 3D okuliare, má možnosť si okuliare zakúpiť priamo na prevádzke kina za poplatok v sume 1,30 € na bežné 3D predstavenie. Na 3D IMAX predstavenie je suma za okuliare 1,80 €. V prípade, že si kupujete vstupenky online prostredníctvom internetu na 3D predstavenie, kúpu 3D okuliarov môžete zrealizovať aj online spolu so vstupenkami. Nutné je však potvrdiť kúpu 3D okuliarov zaškrtnutím políčka: ´´Mám záujem o 3D okuliare´´

 

12. Kde nájdem aktuálne ceny vstupného?

Aktuálne ceny vstupného nájdete v cenníku.

 

13. Študentské vstupné

Študentské vstupné je zvýhodnené vstupné pre študentov, ktorí sa na pokladni kina alebo pri vstupe do kina, ak si kupovali vstupenku online, musia preukázať platným študentským preukazom s fotkou. Na kúpu študentského lístka je potrebné predložiť preukaz alebo doklad o návšteve školy. Môže ísť napríklad o: ISIC, ITIC, a iné študentské preukazy.

 

14. Detské vstupné, dôchodcovia, ZŤP

Deti majú nárok na zľavu z dospelej vstupenky. Musí byť však zjavné, že majú do 12 rokov. Dôchodcovia od 60 rokov majú nárok na dôchodcovskú zľavu po predložení občianskeho preukazu. Zdravotne ťažko postihnutí návštevníci majú nárok na zľavu po predložení preukazu ZŤP.

 

15. Majú všetky Vaše prevádzky bezbariérový prístup? Ak áno, majú ho vo všetkých sálach?

Všetky naše prevádzky majú bezbariérový prístup, rovnako ako aj takmer všetky naše sály. Ak potrebujete pomoc, pri príchode do kina sa obráťte na prevádzkového manažéra, ktorý Vám rád pomôže.

CINEMAX karty

1. Čo sú to CINEMAX karty?

CINEMAX karty sú vernostné karty, ktoré Vám ponúkajú možnosť získať výhodné zľavy zo vstupného, ale tiež pri nákupe občerstvenia v bufete kina a na kaviarni kina CINEMAX.

 

2. Aké druhy CINEMAX kariet ponúkame?

Ponúkame dva druhy kariet: CINEMAX VIP kartu a CINEMAX FILM kartu.

 

3. Aké sú výhody CINEMAX VIP karty?

  • VIP karta je neprenosná – je vystavená na meno. Pri jej použití je nutné predložiť k nahliadnutiu preukaz totožnosti
  • VIP karta zaručí jej držiteľovi vstup do kina na všetky bežné predstavenia a predpremiéry v sieti kín CINEMAX na celé predplatené obdobie. Na jedno predstavenie môžete VIP kartu použiť len jedenkrát, za jeden deň maximálne však na 5 predstavení. Taktiež oprávňuje držiteľa na zľavu 20 % z každého nákupu v bufete a kaviarni kina CINEMAX
  • Na premietanie spojené so špeciálnymi akciami získava jej držiteľ zľavu 2,50 € (pokiaľ nie je určené inak). Karta sa nedá uplatniť na poplatok za 3D okuliare a IMAX 3D okuliare. Pri špeciálnych projekciách je potrebné si doplatiť cenový rozdiel za technológie (IMAX, D-BOX, PREMIUM Plus, VIP lounge, ULTRA-X, DOLBY ATMOS)

 

4. Aké sú výhody CINEMAX FILM karty?

  • FILM karta je prenosná
  • Predloženie karty oprávňuje držiteľa získať zľavu minimálne 1,20 € z ceny vstupenky. Taktiež oprávňuje držiteľa na zľavu 10 % z každého nákupu v bufete a kaviarni kina CINEMAX
  • Na premietanie spojené so špeciálnymi akciami získava jej držiteľ zľavu 1,50 € (pokiaľ nie je určené inak).

 

5. Ako a kde si môžem kúpiť CINEMAX VIP alebo FILM kartu a aké sú podmienky pre jej získanie?

CINEMAX karty si môžete kúpiť priamo na prevádzke kina spolu s nákupom vstupeniek a občerstvenia z bufetu, kde vyplníte žiadosť o vystavenie karty alebo si ju môžete objednať online prostredníctvom objednávkového formuláru: www.cine-max.sk/ponuka-cinemax/cinemax-karty/

 

6. Aká je cena CINEMAX kariet?

Cenník CINEMAX kariet nájdete tu. Pri kúpe CINEMAX karty je potrebné uhradiť jednorazový poplatok za vystavenie karty. Tento môžete uhradiť priamo v kine v hotovosti alebo platobnou kartou. Takisto môžete za svoju kartu zaplatiť aj online po vyplnení objednávkového formulára.

 

7. Kedy môžem začať využívať výhody CINEMAX karty v kine?

Ak si zakúpite CINEMAX kartu, online výhody CINEMAX kariet môžete začať využívať hneď po obdržaní potvrdzujúceho e-mailu, ktorý obsahuje číslo karty. Následne do 14 dní od doručenia potvrdzujúceho e-mailu Vám bude doručená vaša karta buď na adresu bydliska, ktorú uvediete pri registrácii, alebo na prevádzku kina, ktoré si zvolíte. Ak si zakúpite FILM kartu priamo na prevádzke, môžete využívať jej výhody ihneď. Karta nadobúda platnosť prvým použitím v kine/ v online prostredí. Je však dôležité dbať na to, aby ste si svoju FILM kartu zaregistrovali v lehote do 7 dní od prvého použitia karty, a to online prostredníctvom linku: karty.cine-max.sk. Ak si zakúpite VIP kartu priamo na prevádzke, je potrebné počkať, kým Vám bude karta fyzicky doručená do 14 dní.

 

8. Môžem kombinovať zľavy, ktoré mi poskytujú CINEMAX karty spolu s inými zľavovými poukážkami?

Nie, zľavy nie je možné kombinovať.

 

9. Komu mám napísať, ak mi nedoručia moju CINEMAX kartu?

V prípade, že Vám karta do 14 dní nebola doručená, prosím, kontaktujte nás na adrese: cine-max@cine-max.sk

 

10. Môžem zrušiť moju CINEMAX kartu?

Áno. Ak máte záujem zrušiť svoju kartu, kontaktujte nás na adrese: cine-max@cine-max.sk Nemáte však nárok na vrátenie sumy za kartu.

 

11. Čo mám robiť v prípade straty CINEMAX karty?

V prípade straty CINEMAX karty je potrebné nás o tejto skutočnosti bezodkladne informovať prostredníctvom e-mailu: cine-max@cine-max.sk Na základe Vašej žiadosti deaktivujeme starú kartu a bude Vám za poplatok 5 Eur vystavená nová karta, ktorá bude platná dňom doručenia do konca predplateného obdobia.

 

12. Dajú sa CINEMAX karty použiť pri kúpe vstupeniek online?

Áno. Pri kúpe online je potrebné zadať číslo Vašej CINEMAX karty.

 

13. Sú osobné údaje, ktoré zadávam pri registrácii v bezpečí?

Áno. CINEMAX uchováva osobné údaje našich zákazníkov len za účelom evidencie a vystavenia kariet. Osobné údaje našich zákazníkov nie sú poskytované tretím stranám. Údaje nemôžu byť nijakým spôsobom zneužité ani nikde zverejnené.