Menu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Odoberať novinky
Generic win

BILLA

Akcia

BILLA

S Billa kartou si užijete filmový zážitok lacnejšie o 1€

 

Úvodné ustanovenia

 1. Akciu uskutočňuje spoločnosť BILLA s.r.o., so sídlom: Bajkalská 19/A, 821 02, Bratislava, IČO: 31 347 037, zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4758/B.

Akcia prebieha v období od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2025.

 1. Akciu realizuje BILLA v spolupráci so spoločnosťou CINEMAX, a. s., so sídlom Ševčenkova 19, Bratislava 851 01, IČO: 36 612 367, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa vložka: 3904/B  (ďalej len „CINEMAX, a. s.“) vo všetkých svojich prevádzkach na území Slovenskej republiky a v spolupráci so spoločnosťou CINEMAX Bratislava, s. r. o., so sídlom Ševčenkova 19, Bratislava 851 01, IČO: 47 661 887, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č.: 96678/B (ďalej len „CINEMAX BORY BRATISLAVA“) v prevádzke CINEMAX BORY BRATISLAVA (alebo ďalej spolu spoločnosti CINEMAX, a. s., a CINEMAX BORY BRATISLAVA, s. r. o., ako „CINEMAX“).

Podmienky akcie:

 1. CINEMAX sa zaväzuje poskytnúť zákazníkom BILLA zľavu z ceny vstupeniek vo svojej sieti kín, a to maximálne na dve dospelé vstupenky, po preukázaní sa Zákazníckou kartou BILLA BONUS (ďalej len Zákaznícka karta BB) na pokladni sieti kín CINEMAX vo výške 1 € z ceny jednej vstupenky na jedno predstavenie.
 2. BILLA BONUS kartou sa rozumie zákaznícka karta vydaná spoločnosťou BILLA, ktorá v čase preukázania nároku na zľavu je platná a je použitá jej držiteľom.
 3. Zľava platí:

- na kúpu max. 2 vstupeniek na jedno predstavenie

- zľavu je možné uplatniť len na pokladni kín CINEMAX a nedá sa uplatniť na elektronický nákup vstupeniek

- zľava platí len na základné vstupné , mimo špeciálnych projekcií či technológií, určených CINEMAXOM

- zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami

- zľava sa nevzťahuje na kúpu 3D / IMAX 3D okuliarov

- CINEMAX si vyhradzuje právo na zmeny cien vstupného,  či pravidiel pre udelenie zliav.

 1. Jednu Zákaznícku kartu BB je možné pri kúpe vstupeniek na jedno predstavenie využiť len jedenkrát.
 2. Zľavu zo vstupného si môže člen uplatniť v celej sieti CINEMAX v Slovenskej republike, a to:

CINEMAX BORY BRATISLAVA

CINEMAX BANSKÁ BYSTRICA

CINEMAX DUNAJSKÁ STREDA

CINEMAX KOŠICE

CINEMAX NITRA

CINEMAX POPRAD

CINEMAX PREŠOV MAX

CINEMAX PREŠOV NOVUM

CINEMAX SKALICA

CINEMAX TRENČÍN

CINEMAX MAX TRNAVA

CINEMAX ARÉNA TRNAVA

CINEMAX ŽILINA

CINEMAX MARTIN

S Billa kartou si užijete filmový zážitok lacnejšie o 1€

 

Úvodné ustanovenia

 1. Akciu uskutočňuje spoločnosť BILLA s.r.o., so sídlom: Bajkalská 19/A, 821 02, Bratislava, IČO: 31 347 037, zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4758/B.

Akcia prebieha v období od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2025.

 1. Akciu realizuje BILLA v spolupráci so spoločnosťou CINEMAX, a. s., so sídlom Ševčenkova 19, Bratislava 851 01, IČO: 36 612 367, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa vložka: 3904/B  (ďalej len „CINEMAX, a. s.“) vo všetkých svojich prevádzkach na území Slovenskej republiky a v spolupráci so spoločnosťou CINEMAX Bratislava, s. r. o., so sídlom Ševčenkova 19, Bratislava 851 01, IČO: 47 661 887, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č.: 96678/B (ďalej len „CINEMAX BORY BRATISLAVA“) v prevádzke CINEMAX BORY BRATISLAVA (alebo ďalej spolu spoločnosti CINEMAX, a. s., a CINEMAX BORY BRATISLAVA, s. r. o., ako „CINEMAX“).

Podmienky akcie:

 1. CINEMAX sa zaväzuje poskytnúť zákazníkom BILLA zľavu z ceny vstupeniek vo svojej sieti kín, a to maximálne na dve dospelé vstupenky, po preukázaní sa Zákazníckou kartou BILLA BONUS (ďalej len Zákaznícka karta BB) na pokladni sieti kín CINEMAX vo výške 1 € z ceny jednej vstupenky na jedno predstavenie.
 2. BILLA BONUS kartou sa rozumie zákaznícka karta vydaná spoločnosťou BILLA, ktorá v čase preukázania nároku na zľavu je platná a je použitá jej držiteľom.
 3. Zľava platí:

- na kúpu max. 2 vstupeniek na jedno predstavenie

- zľavu je možné uplatniť len na pokladni kín CINEMAX a nedá sa uplatniť na elektronický nákup vstupeniek

- zľava platí len na základné vstupné , mimo špeciálnych projekcií či technológií, určených CINEMAXOM

- zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami

- zľava sa nevzťahuje na kúpu 3D / IMAX 3D okuliarov

- CINEMAX si vyhradzuje právo na zmeny cien vstupného,  či pravidiel pre udelenie zliav.

 1. Jednu Zákaznícku kartu BB je možné pri kúpe vstupeniek na jedno predstavenie využiť len jedenkrát.
 2. Zľavu zo vstupného si môže člen uplatniť v celej sieti CINEMAX v Slovenskej republike, a to:

CINEMAX BORY BRATISLAVA

CINEMAX BANSKÁ BYSTRICA

CINEMAX DUNAJSKÁ STREDA

CINEMAX KOŠICE

CINEMAX NITRA

CINEMAX POPRAD

CINEMAX PREŠOV MAX

CINEMAX PREŠOV NOVUM

CINEMAX SKALICA

CINEMAX TRENČÍN

CINEMAX MAX TRNAVA

CINEMAX ARÉNA TRNAVA

CINEMAX ŽILINA

CINEMAX MARTIN

Pre zobrazenie vysielacích časov