Sála I

Planéta Praha

13:00

  • Dievčatá z Dubaja

    15:00
  • Rieka

    18:00
  • Jan Koller

    19:50
* Zmena programu vyhradená