Sála C

Máša a medveď 2: Dvojitá zábava

14:00

  • Prianie

    15:50
  • Perinbaba a dva svety

    18:00
  • Dcéra divočiny

    20:30
* Zmena programu vyhradená