Prevádzka kina je momentálne pozastavená z dôvodu preventívnych opatrení.
Prevádzka kina je momentálne pozastavená z dôvodu preventívnych opatrení.